Schválené indikace1:

Přípravek Tasigna je indikován k léčbě:

  • dospělých a pediatrických pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií (CML) s přítomností filadelfského chromozomu (Ph chromozom) v chronické fázi.
  • dospělých pacientů s chronickou a akcelerovanou fází CML s přítomností filadelfského chromozomu, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předchozí léčbu zahrnující imatinib.
    Údaje o účinnosti u pacientů v blastické krizi nejsou k dispozici.
  • pediatrických pacientů s chronickou fází CML s přítomností filadelfského chromozomu, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předchozí léčbu zahrnující imatinib.

 

Indikační omezení úhrady2:

Nilotinib je hrazen

1) v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou bcr-abl pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukémií (CML), u nichž na základě anamnézy, cíle léčby a aktuálního zdravotního stavu popsaných v klinické dokumentaci není ošetřujícím lékařem indikováno použití imatinibu.

2) jako léčba následné linie po selhání či intoleranci léčby imatinibem nebo dasatinibem při CML:

  1. v chronické fázi,
  2. v akcelerované fázi.

V obou uvedených indikacích je léčba hrazena do progrese onemocnění nebo selhání léčby.

 

Tasigna - Zkrácená informace o přípravku v pdf →

 

Literatura

  1. Souhrn údajů o přípravku (SPC) Tasigna. Datum poslední revize textu 19.5.2022.
  2. www.sukl.cz, červenec 2023.

 

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers