Schválené indikace1:

Přípravek Tasigna je indikován k léčbě:

  • dospělých a pediatrických pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií (CML) s přítomností filadelfského chromozomu (Ph chromozom) v chronické fázi.
  • dospělých pacientů s chronickou a akcelerovanou fází CML s přítomností filadelfského chromozomu, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předchozí léčbu zahrnující imatinib.
    Údaje o účinnosti u pacientů v blastické krizi nejsou k dispozici.
  • pediatrických pacientů s chronickou fází CML s přítomností filadelfského chromozomu, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předchozí léčbu zahrnující imatinib.

 

Podmínky úhrady2:

Nilotinib o síle 150 mg je hrazen v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou Bcr-Abl pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukémií (CML), u nichž na základě anamnézy, cíle léčby a aktuálního zdravotního stavu popsaných v klinické dokumentaci není ošetřujícím lékařem indikováno použití imatinibu. Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo selhání léčby.

Nilotinib o síle 200 mg je hrazen v léčbě chronické a akcelerované fáze chronické myeloidní leukémie (CML) s přítomností filadelfského chromozomu (Ph chromozom) dospělých pacientů, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předcházející léčbu zahrnující imatinib. Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo do nepřijatelných projevů toxicity.

 

Tasigna - Zkrácená informace o přípravku v pdf →

 

 

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers